Instrukce pro závodníky

PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR 2023

INFORMAČNÍ LIST PRO ZÁVODNÍKY

POZOR PŘEČTI POZORNĚ!!!

 

PO PŘÍJEZDU DO OBCE PÍSTOVICE ZAPARKUJTE NA VYHRAZENÉM PARKOVIŠTI v OBCI !!!!!

 

AKREDITACE ZÁVODNÍKŮ  HORSKÁ KOLA  + FAMILY JÍZDA  9. 9. 2023 sobota

čas akreditace                   8:30 – 11:00 hod

Místo akreditace bude probíhat ve STANU u restaurace U Kolóška na Pístovické riviéře (označeno „AKREDITACE“)

Na akreditačním místě se závodník prezentuje osobně (nelze akreditovat v zastoupení) a výhradně na svoje jméno dle on-line registrace. Pořadatel si ve sporných případech vyhrazuje právo žádat prokázání totožnosti  

Zde obdrží závodník startovní číslo a příslušenství (eska pásky pro upevnění čísla na kolo),  dále tašku s dárky od pořadatele + jeden los do tomboly, kde hlavní cenou je kolo BIANCHI v hodnotě 50 000 Kč a řadu dalších hodnotných cen, losy lze přikoupit na místě.

Akreditace závodu horských kol i family jízdy bude probíhat společně s tím, že budou dva akreditační stoly s  rozdělením dle počátečních písmen příjmení  (z důvodu zrychlení akreditačního procesu).

VÝDEJ OBJEDNANÝCH TRIČEK ZÁVODU bude probíhat po akreditaci na terase restaurace U Kolóška (Kancelář závodu)

POZOR! závodníci horských kol - mládež do 18ti let musí mít podepsané „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ„ rodičů (viz propozice), bez tohoto řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nebude závodník akreditován a tím nepřipuštěn na start závodu

SOUTĚŽ DRUŽSTEV – lze přihlásit na místě v den závodu

Zde se hraje o velmi kvalitní ceny:

3. místo 1 noc pro 4 osoby v chatkách  hotelu SKI v Novém Městě na Moravě,

2. místo 2 noci

1. místo 3 noci.

Sestavit družstvo a přihlásit do soutěže je možné i na místě. Stačí k tomu dát dohromady 1 muže do 50ti let 1 muže nad 50 let, jednu ženu do 40ti let a jednu ženu nad 40 let přičemž nemusí být z jednoho oddílu. Časy se sečtou z hlavního závodu horských kol.

Zástupce družstva při akreditaci nahlásí členy týmu a uhradí  startovné soutěže družstev (viz propozice)

TRASA ZÁVODU

Vlivem těžby bylo nutné upravit trasu u Malinné (tzv. kořenovka je dočasně nesjízdná)

Viz odkaz: https://mapy.cz/s/borutedamu - Trasa s objížďkou na Malinné

POZOR:  vynucené dílčí změny trasy jsou možné, pokud nějaké budou, pořadatel je oznámí před startem závodu a budou řádně vyznačeny

 

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

Zdravotní služba je zajištěna profesionální agenturou jak v prostoru startu a cíle, tak na trati. V případě potřeby či úrazu volejte na tel. číslo 728 249 116, které bude také  uvedené na startovním čísle!!!

 

START ZÁVODU

Horská kola      

11:30 hod (hromadný start), v první vlně bude rezervace pro cca 20 závodníků, kteří si vyjeli nejlepší časy v minulém ročníku s tím, že pořadatel má právo udělit  tzv. divokou kartou. Závodníci první vlny budou mít označení na startovním čísle. PROSÍM RESPEKTUJTE TO!!!

FAMILY JÍZDA  

 11:50 hod (hromadný start) POZOR z organizačních důvodů může být start mírně uspíšen!!!

OBĚD

Bude postupně vydáván od od 13:00  – 16:00 hod. ve stanu  vedle restaurace U Kolóška, který bude  OZNAČEN: vyhrazeno pro závodníky. Obsluha závodníkům vydá obědy včetně nealko nápoje a koláčku od spol. Kulhánek\Drápal.

Restaurace U Kolóška bude mít samostatný režim, tudíž stan pro závodníky  není určen pro objednávky a  hostinskou činnost!!! (nebude obsluhován zaměstnanci restaurace).

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Hudební produkci zajišťuje DJ  DRBY a Jan Švec  na hlavním pódiu od 13:00 do 14:30

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ:

WC pro závodníky bude umístěno na pravé straně  restaurace U Kolóška.

Umývací žlaby budou umístěny a označeny na pravé straně restaurace U Kolóška.

 

MYTÍ KOL:

Bude zajištěno v prostorách nad riviéru (viz příložená situační mapka)

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Cca 14:30 hod na pódiu, které bude instalováno v horní části riviéry.

 

TOMBOLA

15:00 hod

Losováním tomboly bude následně po  vyhlašování vítězů. Lístky do tomboly lze zakoupit v průběhu celého dne, buď přímo v akreditaci,  nebo u hostesek  nabízejících lístky k prodeji.

PS: první cena v tombole od f. CYKLO best a.s. je  kolo  BIANCHI v hodnotě 50 000 Kč !!!!

 

Přílohy:

1.       Mapa centra závodu

2.       PROGRAM DNE

 

Jeďte bezpečně a ohleduplně, vždyť sport je pro nás zábava, hodně štěstí při závodě….