Trať letošního Cyklokapra je již vyznačena!!!

Ahoj,

Jak jsme slíbili, tak jme i učinili. 

Do konce června se podařilo umístit směrovky, které rámcově vytyčují trať CYKLOKAPRA 2023.


Každý sám nebo s přáteli se může vydat na trať, aby potrénoval.

nebo se zorientoval. Trať je prakticky totožná s tratí roč. 2022, ale je nutné upozornit na některé úpravy.


1. Tzv „kořenovka" tj. lesní úsek u Maliné, který vždy závod zpestřil, byl značně poškozen vlivem těžby dřeva. Proto jej budeme muset objet, což je výrazně označeno přímo na místě. I tak je tento úsek cca 500 m dlouhý veden lesní cestou, která je zvláště za deště trochu složitější na průjezd, takže bude jistě pro každého, kdo má rád jízdu technickým terénem zajímavý.


2. Úsek u vjezdu do Pístovic přes autodráhu za ZD bude zprovozněn až v den závodu a do té doby je vyznačena objízdná tras. Nic složitého, ale přesto je dobré na to upozornit.


3. Oproti minulému ročníku je trať při vjezdu do Račic vedena okrajem obce (viz směrovky) po částečně zrekonstruované vozovce a dále do ZD. Přesto, pokud to podmínky dovolí, uvažujeme o možnosti ještě před vjezdem do Račic před „pilou“, tak jako loni vjet na dočasnou polní cestu a do ZD se dostat spodem kolem hřiště. Tuto změnu bychom, ale nahlásili až bezprostředně před závodem.


Do té doby platí to, co je vyznačeno.


Tak to je zatím vše :-)

Trénujte a pozvěte do závodu své známé a už se těšíme na setkání na startu!!!


Za pořadatele

Vladimír Krejčí