Čestné prohlášení prosím vytiskněte, vyplňte a přineste s sebou na místo konání akce.

Zde je odkaz na stažení - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Souhlasím s tím, aby se můj nezletilý syn/dcera:

................. ..................... ............................ ................... ................

Datum narození: ................. .................... ..................... ...............

zúčastnil/a závodu na horských kolech, elektrokolech PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR , který se koná dne ................ Svým podpisem na tomto čestném prohlášení přebírám veškerou zodpovědnost za svého syna/dceru v souvislosti s uvedeným závodem a beru na vědomí propozice závodu.

............ .................... ...................... ...................... ............... ................

JMÉNO (ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM) A PODPIS ALESPOŇ JEDNOHO Z RODIČŮ (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE)V…………………………….dne …………………Podpis: