PROPOZICE ZÁVODU „PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR“ 2022

Název akce: PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR 4. ročník 2023

Propozice v PDF

Pořadatel: Cyklistický klub Brno, z. s. (dále jen CKB)

Rašínova 2, Brno, 602 00

IČ: 03446344

Termín: sobota 9. 9. 2023 (sobota)

Místo: Pístovická riviéra, Račice-Pístovice, okr. Vyškov

Klasifikace:
Horská kola - závod jednotlivců a týmů
Family jízda - jednotlivci - nezávodní disciplina – ( horská kola, elektrokola aj.)

Kontakt:

Vladimír Krejčí (ředitel závodu)

725 762 749

info@pistovicky-cyklokapr.cz

PODMÍNKY ÚČASTI A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Účastníci berou na vědomí že, se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s cyklistickou ochrannou přilbou. Bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn do závodu. Dále účastník závodu odesláním přihlášky prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a v této souvislosti prohlašuje, že se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Účastník závodu bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech ve vlastnictví účastníka i škodu způsobenou účastníkem třetím osobám. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu stanovena zákonem č. 30/2001 Sb. Podáním ON-LINE PŘIHLÁŠKY, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník zavazuje řídit pravidly (propozice) závodu.

POZOR : přihláška je nepřenosná , tzn. nelze ji postoupit jiné osobě, při neúčasti v závodu se startovné nevrací !!!

Účastníci mladší 18 let let (mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. FORMULÁŘ ZDE. Bez podepsaného potvrzení nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Potvrzení je možné podepsat i v době prezentace v místě akreditace.

POČET ÚČASTNÍKŮ

Závod horských kol MTB: 300 závodníků (hlavní závod)

Závod družstev: počet družstev bez omezení

Family jízda: 150 účastníků

VYPSANÉ KATEGORIE ZÁVODŮ:

1. HORSKÁ KOLA - jednotlivci - hlavní závod

MUŽI, kategorie:

do 22

23 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60+

ŽENY, kategorie:

do 22

23 - 29

30 - 39

40 - 49

50+


MUŽI

Celkový vítěz

ŽENY

Celkový vítěz


Z důvodů rovnocenných závodních podmínek v HLAVNÍM ZÁVODU, tj. závodech horských kol je podmíněna účast pouze účastí kol definovaných výrobcem jako „horské kolo“. Do startovních koridorů se závodníci řadí dle pokynů pořadatele.

NASAZENÍ PŘI STARTU : první vlna bude vyhrazena pro cca 20-30 závodníků. 20 míst pro nejrychlejší závodníky ročníku 2022, případně vítězům uplynulých ročníků a 10 závodníků s tzv. zelenou kartou u (vydání tzv.zelené karty je v pravomoci organizátora akce).

Upozornění: při neuposlechnutí pokynů pořadatelů během řazení do startovních koridorů a při startu, může být závodník vyřazen ze závodu bez nároku na vrácení startovného!

Poznámka: v případě že závodník odjede závod na jiném typu kola než je vypsána soutěž (např. na gravelu, tracku apod.), nebude hodnocen.

2. HORSKÁ KOLA DRUŽSTVA - čtyřčlenná družstva

Složení družstva : jedno družstvo tvoří dva muži a dvě ženy

MUŽI :       první člen kat. 18 – 49       druhý člen kat. 50 +

ŽENY :       třetí člen kat. 18 – 39       čtvrtý člen kat. 40 +

Závod „DRUŽSTEV“ je součástí hlavního závodu horských kol – MTB závodu jednotlivců (tzn., že závodníci přihlášeni do soutěže týmů, musí být přihlášeni v soutěži jednotlivců, protože součty časů a hodnocení závodu týmů bude vycházet z časů dosažených v soutěži jednotlivců)

Přihláška DRUŽSTVA je možné přihlásit on-line přihláškou a musí ji předcházet přihláška jednotlivých členů do závodu horských kol jednotlivců.

Družstvo zastupuje „kapitán “, který bude zajišťovat kontakt s organizátorem a v rámci samostatné přihlášky do soutěže týmů bude odpovědným za úhradu „startovného.

3. FAMILY JÍZDA - horská kola, elektrokola (bez rozdílu věku a pohlaví)

Family jízda je vhodná pro zájemce, kteří nechtějí podstoupit stres a nástrahy ostrého závodu, ale rádi si vyzkouší svoji výkonnost projetím trasy Pístovického Cyklokapra. Účastníci budou mít možnost využít veškerý servis jako účastníci hlavního závodu horských kol, tj. startovní číslo s čipem, který jim změří čas a následně do svého e-mailu dostanou CERTIFIKÁT o absolovování trasy vč. dosaženého času . Každý dostane oběd vč. občerstvení na trati. Jízda je sice nesoutěžní , ale právě proto může být skvělým zážitkem pro rodiny s dětmi (které si troufnou na 32 km), skupiny přátel, firemních týmů a pod... Doporučený věkový limit pro účastníky je 10 roků a výše

PREZENTACE (AKREDITACE):

Místo akreditace: Pístovická riviéra pod restaurací U Kolóška (centrum závodů). Závodník se akredituje osobním průkazem (kde přihlášená osoba MUSÍ odpovídat osobě akreditované). Akreditaci nelze provést v zastoupení. Akreditace obou závodů probíhá u stanu označeného „AKREDITACE“ dne 9. 9. 2023 v čase od 8:30 hod. do 11:00 hod. Zde závodníci obdrží startovní číslo, čip, stravenky, případně další…

DOPORUČUJEME včasnou akreditaci!!!! Závody budou startovány v přesném čase dle PROPOZIC.

PŘIHLÁŠKY V DEN ZÁVODU:

v den závodu je možné se přihlásit a současně akreditovat do hlavního závodu HORSKÝCH KOL - MTB i FAMILY JÍZDY“ v čase od 8:30 hod do 11:00 hod.

TRAŤ ZÁVODU, START:

DÉLKA TRATI 32 KM

Trať bude tradičně vedena z Pístovic přes Račice, dále Rakoveckým údolím k rybníku Olšovec v Jedovnicích a poté výjezdem po stezce Srdcem Jižní Moravy směrem na Podomí a po lesní cestě okolo Ruprechtovského rybníku zpět do Račic-Pístovic.

ORGANIZÁTOR TRAŤ UPŘESNÍ NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEJPOZDĚJI DO KONCE ČERVNA A V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVENCE BUDE TRAŤ VYZNAČENA V TERÉNU

START ZÁVODŮ / ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Závod horských kol startuje v 11:30 hod.

Family jízda startuje ve 12:10 hod.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou úpravu startovních časů s tím, že je povinen včas uvědomit přihlášené závodníky.

ČASOMÍRA, VÝSLEDKY, OBČERSTVENÍ, ZDRAVOTNÍK:

Měření časů v kategoriích, které se vyhodnocují, bude provedeno plně automatickým systémem prostřednictvím nevratných elektronických jednorázových čipů, ty budou součástí startovního čísla. Startovní číslo s čipem obdrží závodníci při akreditaci.

Vyhlášení výsledků

bude provedeno na pódiu na Pístovické riviéře mezi 14:30 -15:00 hod.

ČASOVÝ LIMIT ZÁVODU HORSKÝCH KOL:

je 2,5 hodiny. Poté bude měření času ukončeno a vyhodnocení umístění nebude provedeno.

OBČERSTVOVACÍ STANICE:

První občerstvení bude umístěno v technické zóně „ před vstupem na riviéru, kde se mohou závodníci občerstvit jak před závodem, tak po závodě.

Druhá občerstvovací stanice bude umístěna na 16 km trati nad výjezdem stoupání od rybníka Olšovec směr Podomí (viz předstartovní mapa) . Po skončení závodu bude pro závodníky připraveno teplé jídlo a jeden nápoj (pivo, limo), na které závodníci obdrží stravenky při akreditaci.

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA:

bude působit jak v prostoru startu v prostorách startu a cíle (stanoviště zdravotní služby bude vyznačeno červeným křížem), tak i na trati. Výkon zdravotní služby zajišťuje odborný zdravotní tým (SPP VYŠKOV).

POZOR: na startovním čísle bude uveden kontakt na traťového komisaře, který zajistí případnou zdravotní pomoc na trati .V případě nutnosti taktéž všichni pořadatelé na trati budou připravení přivolat zdravotní pomoc.

TECHNICKÁ PODPORA:

v prostoru startu a cíle bude umístěn stan s technickou podporou pro startující, (drobné opravy, rady apod.). Stan bude označen „TECHNICKÁ PODPORA“. Technickou podporu zajistí pracovníci spol. Kola, lyže USNUL.

MYTÍ KOL:

Mytí kol bude umístěno v prostoru nad Pístovickou riviérou ( vjezd je nad služebním parkovištěm, viz předstartovní instrukce - mapka

CENY:

Hlavní závod horská kola MTB

1.místo pro celkové vítěze kat muži , ženy bez rozdílu věku :

medaile, věcné ceny, dort +vylovený kapr

1.místo ve vypsaných kategoriích :

medaile, věcné ceny, dres pro vitěze

2. - 3. místo

medaile, věcné ceny

Soutěž týmů – horská kola:

1. místo: 4 poukazy na 3 noci v chatce hotelu SKI v Novém městě n. M.

2. místo: 4 poukazy na 2 noci v chatce hotelu SKI v Novém městě n. M.

3. místo: 4 poukazy na 1 noci v chatce hotelu SKI v Novém městě n. M.

FAMILY JÍZDA:

každý z účastníků obdrží CERTIFIKÁT Pístovického Cyklokapra 2023 s uvedením dosaženého času ...

DALŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ:

Doporučujeme všem závodníkům lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám. Každý závodník, jenž je platně přihlášen, obdrží při akreditaci balíček s materiálem pro závod (číslo s čipem, pásky, stravenky, apod..) Po skončení závodu bude závodníkům vydáno oproti stravence teplé jídlo a jeden nápoj v prostorách restaurace „U Kolóška“ (výdejní doba oběda bude vyznačena). Organizaci prostoru Pístovické riviéry vč. příjezdu a parkování zajišťuje pořadatel prostřednictvím pořadatelské služby a účastníci jsou povinni se podřídit jejich pokynům.

POZOR: VJEZD NA PÍSTOVICKOU RIVIÉRU BUDE PO DOBU ZÁVODU UZAVŘEN!!!

Měření závodu zajišťuje specializovaný partner, profesionální elektronickou časomírou (Championship ČR), po skončení závodu bude na stránkách WWW.CHAMPIONSHIP.CZ a následně na webových stránkách závodu vyhotovena výsledková listina. Výsledková listina bude vytištěna bezprostředně po závodě v prostorách „kanceláře ředitelství závodu„ (místo akreditace).Upřesnění a bližší informace k vlastnímu závodu a organizaci obdrží startující cca 14 dnů před startem závodu a to na email uvedený v přihlášce.

DALŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ:

PŘIHLÁŠENÍ: ONLINE PŘIHLÁŠKA

- on-line přihlášky pro závod „horských kol“, závodu družstev i přihlášky pro „ závod elektrokol„ lze provést od 1.5.2022 do 31.8.2022 23:59 hod

Startovné:

pro závod „horských kol“, family jízda“:

400,- Kč/os. - 1. 4. - 30. 4. 2023 do 23:59 hod

500,- Kč/os. - 1. 5. - 31. 8. 2023 do 23:59 hod

600,- Kč/os. - 9. 9. 2023 (den závodu)

závod družstev (horská kola):

200,- Kč/os. - 1. 4. - 17. 9. 2022

(hradí kapitán družstva za všechny členy, tzn. družstvo 800,- Kč))

Splatnost startovného u on-line podaných přihlášek je 5 dnů od podání přihlášky.

Startovné doporučujeme uhradit ihned po obdržení potvrzujícího emailu zaslaném po přihlášení prostřednictvím on-line přihlášky. V případě neuhrazení do stanoveného termínu bude přihláška vymazána.

ZPŮSOBY PLATBY STARTOVNÉHO (PŘÍPADNĚ TRIKA ZÁVODU):

A) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: 3832641349/0800 (variabilní symbol bude uveden v potvrzovacím emailu či formuláři)

B) v den závodu zaplacením v hotovosti při osobním přihlášení v době prezentace

V případě nekonání závodu z důvodů vyšší moci se startovné přesouvá na další termín konání..

V případě neúčasti přihlášeného závodníka se startovné nevrací. Přenechání přihlášky pro jiného závodníka není dovoleno.

PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA:

PŘIHLÁŠENÍM K ZÁVODU SOUČASNĚ ZÁVODNÍK (ÚČASTNÍK) POTVRZUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

Přihlášením do závodu prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu, zvláště pak s bezpečnostními předpisy a vše se zavazuji dodržovat…. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům ani za škody způsobené závodníky třetím osobám. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle. Podáním přihlášky, každý závodník souhlasím se zpracováním osobních údajů".
ONLINE PŘIHLÁŠKA

Za pořadatele závodu

Cyklistický klub Brno, z. s.