PROPOZICE ZÁVODU „PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR“ 2024

Název akce: PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR 5. ročník 2024

Propozice v PDF

Pořadatel: Cyklistický klub Brno, z. s. (dále jen CKB)

Rašínova 2, Brno, 602 00

IČ: 03446344

Termín: sobota 14. 9. 2024

Místo: Pístovická riviéra, Račice-Pístovice, okr. Vyškov

Klasifikace:
Horská kola - závod jednotlivců a firemních týmů
Family jízda - jednotlivci - nezávodní disciplina – (kola bez omezení)

Kontakt:

Vladimír Krejčí (ředitel závodu)

725 762 749

info@pistovicky-cyklokapr.cz

PODMÍNKY ÚČASTI A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Účastníci berou na vědomí že, se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s cyklistickou ochrannou přilbou. Bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn do závodu. Dále účastník závodu odesláním přihlášky prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a v této souvislosti prohlašuje, že se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Účastník závodu bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech ve vlastnictví účastníka i škodu způsobenou účastníkem třetím osobám. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu stanovena zákonem č. 30/2001 Sb. Podáním ON-LINE PŘIHLÁŠKY, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník zavazuje řídit pravidly (propozice) závodu.

POZOR: přihláška je nepřenosná, tzn. nelze ji postoupit jiné osobě, při neúčasti v závodu se startovné nevrací!!!

Účastníci mladší 18 let let (mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. FORMULÁŘ ZDE. Bez podepsaného potvrzení nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Potvrzení je možné podepsat i v době prezentace v místě akreditace.

POČET ÚČASTNÍKŮ

Závod horských kol MTB: 300 závodníků (hlavní závod)

Závod firemních týmů: počet družstev bez omezen

Family jízda: 150 účastníků

VYPSANÉ KATEGORIE ZÁVODU

1. HORSKÁ KOLA - MTB - jednotlivci - hlavní závod

MUŽI
U20 (roč. do 2004)
U30 (roč. 2003 - 1994)
U40 (roč. 1993 - 1984)
U50 (roč. 1983 - 1974)
U60 (roč. 1973 - 1964)
60+ (roč. 1963 a starší)

ŽENY
U30 (roč. do 1994)
U40 (roč. 1993 - 1984)
U50 (roč. 1983 - 1974)
50+ (roč. 1973 a starší)

Z důvodů rovnocenných závodních podmínek v HLAVNÍM ZÁVODU, tj. závodech horských kol je podmíněna účast pouze účastí kol definovaných výrobcem jako „horské kolo - MTB“. Do startovních koridorů se závodníci řadí dle pokynů pořadatele.

NASAZENÍ PŘI STARTU: první vlna bude vyhrazena pro cca 20 závodníků a to pro 15 závodníků ročníku 2023 s nejrychlejšími časy a závodníky s tzv. zelenou kartou (vydání tzv. zelené karty je v pravomoci organizátora akce).

Upozornění: při neuposlechnutí pokynů pořadatelů během řazení do startovních koridorů a při startu, může být závodník vyřazen ze závodu bez nároku na vrácení startovného!

POZOR: v případě že závodník odjede závod na jiném typu kola než je vypsána soutěž (např. na gravelu, tracku apod.), nebude hodnocen.

2. FIREMNÍ TÝMY (nadstavba závodu jednotlivců – horských kol-MTB)

Soutěž „firemních týmů“ je vhodná pro reprezentaci svých zaměstnavatelů, podniků a pod. Název týmu odpovídá společnosti, kterou tým reprezentuje. Firemní tým bude zařazen do soutěže v případě, že pod hlavičkou firmy, kterou tým reprezentuje bude přihlášeno a zaplaceno nejméně 6 a více závodníků případně závodnic. Do konečného hodnocení bude započítán součet čtyř nejrychlejších závodníků resp.závodnic daného týmu. FIREMNÍ TÝM je možné přihlásit pouze uhrazenou on-line přihláškou kdy každý jednotlivý závodník (člen týmu) zatrhne v přihlášce položku „firemní týmy“.

Pokud bude firemní tým splňovat podmínky (přihlášeno a zaplaceno startovné min.6ti a více závodníků případně závodnic) může být logo firmy zařazeno na titulní stranu webu Pístovického cyklokapra (www.pistovicky-cyklokapr.cz) do sekce „soutěž firemních družstev“ s proklikem na web dané firmy. Podmínkou je dodání firemního loga ve formátu PDF na emailovou adresu akce.

Cenou pro první tři družstva bude pobyt v zařízení hotelu SKI v N. M. n M. pro členy družstva (viz ceny).

3. FAMILY JÍZDA – jízda pro všechny bez typu kola, bez rozdílu věku a pohlaví.

Family jízda je vhodná pro zájemce, kteří nechtějí podstoupit stres a nástrahy ostrého závodu, ale rádi si vyzkouší svoji výkonnost projetím trasy Pístovického Cyklokapra. Typ kola není určen, tudíž lze využít všechny typy a druhy kol. Účastníci budou mít možnost využít veškerý servis jako účastníci hlavního závodu horských kol, tj. startovní číslo s čipem, který jim změří čas a následně do svého e-mailu dostanou CERTIFIKÁT o absolovování trasy vč. dosaženého času. Každý dostane oběd vč. občerstvení na trati . Jízda je sice nesoutěžní (výsledková listina nebude), ale právě proto může být skvělým zážitkem pro rodiny s dětmi (které si troufnou na 32 km), skupiny přátel, firemních týmů a pod... Doporučený věkový limit pro účastníky je 10 roků a výše.

FAMILY JÍZDA - v rámci on-line přihlášky každý účastník zatrhne položku „family jízda“ s rozlišením typu kola (MTB nebo elektrokolo)

PREZENTACE (AKREDITACE)

Místo prezentace bude Pístovická riviéra u restaurace U Kolóška (centrum závodů). Závodník se prezentuje osobním průkazem (kde přihlášená osoba MUSÍ odpovídat osobě akreditované). Prezentaci nelze provést v zastoupení.

Prezentace probíhá u stanu označeného „AKREDITACE“ dne 14. 9. 2023 v čase od 8:30 hod. do 11:00 hod. Zde závodníci hlavního závodu a účastníci „Family jízdy" obdrží startovní číslo, čip, stravenky, případně další…

DOPORUČUJEME včasnou prezentaci!!! Závody budou startovány v přesném čase dle PROPOZIC.

PREZENTACE (AKREDITACE)

v den závodu je možné se přihlásit a současně akreditovat do hlavního závodu HORSKÝCH KOL- MTB i FAMILY JÍZDY v čase od 8:30 hod do 11:00 hod do vyprodání čísel. Počet míst v den závodu je omezen.

TRAŤ ZÁVODU, START- délka trati 32 km

Trať bude tradičně vedena z Pístovic přes Račice, dále Rakoveckým údolím k rybníku Olšovec v Jedovnicích a poté výjezdem po stezce Srdcem Jižní Moravy směrem na Podomí a po lesní cestě okolo Ruprechtovského rybníku zpět do Račic-Pístovic.

ORGANIZÁTOR TRAŤ UPŘESNÍ NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEJPOZDĚJI DO KONCE ČERVNA A V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVENCE BUDE TRAŤ VYZNAČENA V TERÉNU.

START ZÁVODŮ / ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Závod horských kol startuje v 11:30 hod.

Family jízda startuje ve 12:10 hod.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou úpravu startovních časů s tím, že je povinen včas uvědomit přihlášené závodníky.

ČASOMÍRA, VÝSLEDKY, OBČERSTVENÍ, ZDRAVOTNÍK

Měření časů v kategoriích, které se vyhodnocují, bude provedeno plně automatickým systémem prostřednictvím nevratných elektronických jednorázových čipů, ty budou součástí startovního čísla. Startovní číslo s čipem obdrží závodníci při akreditaci.

Vyhlášení výsledků bude provedeno na pódiu na Pístovické riviéře mezi 14:30 -15:00 hod.

ČASOVÝ LIMIT ZÁVODU HORSKÝCH KOL

je 2,5 hodiny. Poté bude měření času ukončeno a vyhodnocení umístění nebude provedeno.

OBČERSTVOVACÍ STANICE A OBĚD

První občerstven bude umístěno v technické zóně „ před vstupem na Pístovickou riviéru, kde se mohou závodníci občerstvit jak před závodem, tak po závodě.

Druhá občerstvovací stanice bude umístěna na 16 km trati ve výjezdu stoupáním od rybníka Olšovec směr Podomí (viz mapa) .

Po skončení závodu bude pro závodníky připraven OBĚD formou teplého jídlo na tácku a jeden nealkoholický nápoj, případně sladkost na které závodníci obdrží stravenky při akreditaci. Pro konzumaci bude účastníkům rezervován velkoplošný stan .

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA

bude působit jak v prostoru startu v prostorách startu a cíle (stanoviště zdravotní služby bude vyznačeno červeným křížem), tak i na trati. Výkon zdravotní služby zajišťuje odborný zdravotní tým (SPP VYŠKOV a Zdravotní školy Gymnázia Vyškov).

POZOR: na startovním čísle bude uveden kontakt na traťového komisaře, který zajistí případnou zdravotní pomoc na trati . V případě nutnosti taktéž všichni pořadatelé na trati budou připravení přivolat zdravotní pomoc.

TECHNICKÁ PODPORA

v prostoru startu a cíle bude umístěn stan s technickou podporou pro startující, (drobné opravy, rady apod.). Stan bude označen „TECHNICKÁ PODPORA“. Technickou podporu zajistí prcovníci spol. „Kola, lyže USNUL".

MYTÍ KOL

Mytí kol bude umístěno v prostoru nad Pístovickou riviérou ( vjezd je nad služebním parkovištěm, viz předstartovní instrukce - mapka

PROTESTY

Oficiální protest přijímá osobně ředitel závodu v písemné formě nejdéle do 24 hod od skončení závodu. s poplatkem 200,- Kč. Pořadatel následně vydá rozhodnutí o protestu nejpozději do 24 hodin od podání protestu taktéž písemnou formou na adresu uvedenou v protestu. V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací.

CENY

Hlavní závod horská kola MTB


1. místo pro celkové vítěze kat muži, ženy bez rozdílu věku: medaile, věcné ceny, dort + vylovený kapr


1. místo ve vypsaných věkových kategoriích: medaile, věcné ceny, dres pro vítěze

2. - 3. místo medaile, věcné cenySoutěž „Firemních týmů“

1. místo: 4 poukazy na 3 noci v chatce hotelu SKI v Novém městě n. M.

2. místo: 4 poukazy na 2 noci v chatce hotelu SKI v Novém městě n. M.

3. místo: 4 poukazy na 1 noc v chatce hotelu SKI v Novém městě n. M.FAMILY JÍZDA

každý z účastníků obdrží CERTIFIKÁT Pístovického Cyklokapra 2024 s uvedením dosaženého času.

Účastník mladší 15ti let obdrží malý dárek.

DALŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Doporučujeme všem závodníkům lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám. Každý závodník, jenž je platně přihlášen, obdrží při akreditaci balíček s materiálem pro závod (číslo s čipem, pásky, stravenky, apod..) Po skončení závodu bude závodníkům vydáno oproti stravence teplé jídlo a jeden nápoj v prostorách restaurace „U Kolóška“ (výdejní doba oběda bude vyznačena). Organizaci prostoru Pístovické riviéry vč. příjezdu a parkování zajišťuje pořadatel prostřednictvím pořadatelské služby a účastníci jsou povinni se podřídit jejich pokynům.

POZOR: VJEZD NA PÍSTOVICKOU RIVIÉRU BUDE PO DOBU ZÁVODU UZAVŘEN!!!

Měření závodu zajišťuje specializovaný partner, profesionální elektronickou časomírou (Championship ČR), po skončení závodu bude na stránkách WWW.CHAMPIONSHIP.CZ a následně na webových stránkách závodu vyhotovena výsledková listina. Výsledková listina bude vytištěna bezprostředně po závodě v prostorách „kanceláře ředitelství závodu" (místo akreditace). Upřesnění a bližší informace k vlastnímu závodu a organizaci obdrží startující cca 14 dnů před startem závodu a to na email uvedený v přihlášce.

POKYNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBY STARTOVNÉHO

PŘIHLÁŠENÍ:ONLINE PŘIHLÁŠKA

Online přihlášky pro závod „horských kol“, závodu družstev i přihlášky pro „family jízdu" lze provést od 1. 4. 2024 do 8. 9. 2024 23:59 hod. Přihláška je platná po úhradě startovného (na bankovní účet pořadatele).

STARTOVNÉ

pro závod „horských kol -MTB“ a "family jízda“


400 Kč/os. - platí v termínu 1. 4. - 30. 4. 2024 do 23:59 hod

500 Kč /os. - platí v termínu 1. 5. – 8. 9. 2024 do 23:59 hod

600 Kč/os. - 14. 9. 2024 (den závodu)

Pro závod „firemních družstev“ ( horská kola-MTB ): 0,- Kč

Splatnost startovného u on-line podaných přihlášek je do 10ti dnů od podání přihlášky, nejpozději však

- slevněné 400 Kč do 30. 4. 2024

- standartní 500 Kč do 10ti dnů od podání přihlášky

- v den závodu 600 Kč splatnost v hotovosti

Startovné doporučujeme uhradit ihned po obdržení potvrzujícího emailu zaslaném po přihlášení prostřednictvím on-line přihlášky.

V případě neuhrazení do stanoveného termínu bude přihláška vymazána !!!

ZPŮSOBY PLATBY STARTOVNÉHO (PŘÍPADNĚ TRIKA ZÁVODU)

A. převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: 3832641349/0800 (variabilní symbol bude uveden v potvrzovacím emailu či formuláři)

B. v den závodu zaplacením v hotovosti při osobním přihlášení v době prezentace.

V případě nekonání závodu z důvodů vyšší moci se startovné přesouvá na další termín konání..

V případě neúčasti přihlášeného závodníka se startovné nevrací.

POZOR: Přenechání přihlášky pro jiného závodníka není dovoleno !!!

PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA

PŘIHLÁŠENÍM K ZÁVODU SOUČASNĚ ZÁVODNÍK (ÚČASTNÍK) POTVRZUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

„Přihlášením do závodu prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu, zvláště pak s bezpečnostními předpisy a vše se zavazuji dodržovat…. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům ani za škody způsobené závodníky třetím osobám. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle. Podáním přihlášky, každý závodník souhlasím se zpracováním osobních údajů".

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Za pořadatele závodu

Cyklistický klub Brno, z. s.