Všem přejeme hodně štěstí a zábavy na závodech! :)

PROPOZICE ZÁVODU „ PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR“ 2021

Název akce: PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR 2. ročník

Propozice v PDF

Pořadatel: Cyklistický klub Brno, z. s. (dále jen CKB)

Rašínova 2, Brno, 602 00

IČ: 03446344

Termín: 12. 9. 2021 neděle

Místo: Pístovická riviéra, Račice-Pístovice, okr. Vyškov

Klasifikace: Závod jednotlivců a týmů

Kontakt:

Vladimír Krejčí

725 762 749

Jakub Nociar

778 835 391

info@pistovicky-cyklokapr.cz

PODMÍNKY ÚČASTI A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Účastníci berou na vědomí že, se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s cyklistickou ochrannou přilbou. Bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn do závodu.

Dále účastník závodu odesláním přihlášky prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a v této souvislosti prohlašuje, že se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Účastník závodu bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech ve vlastnictví účastníka i škodu způsobenou účastníkem třetím osobám.

Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu stanovena zákonem č. 30/2001 Sb.

Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník zavazuje řídit pravidly (propozice) závodu.

Účastníci mladší 18 let (min. však 12 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář ZDE. Bez podepsaného potvrzení nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Potvrzení je možné podepsat i v době prezentace v místě akreditace.

POČET ÚČASTNÍKŮ

300 závodníků horská kola (hlavní závod)

200 závodníků horská elektro-kola (doplňkový závod)

VYPSANÉ KATEGORIE ZÁVODŮ:

Horská kola

1972-2015 MTB - Muži do 50 let|MMEN

1901-1971 MTB - Muži nad 50 let|MM50+

1982-2015 MTB - Ženy do 40 let|MWOM

1901-1981 MTB - Ženy nad 40 let|MW40+

Horská-elektrokola

1972-2015 Elektrokola - Muži do 50 let|EMEN

1901-1971 Elektrokola - Muži nad 50 let|EM50+

1982-2015 Elektrokola - Ženy do 40 let|EWOM

1901-1981 Elektrokola - Ženy nad 40 let|EW40+

HORSKÁ KOLA – HLAVNÍ ZÁVOD

Z důvodů rovnocenných závodních podmínek v závodech horských kol je podmíněn účast kol pouze účastí kol definovaných jako „horské kolo“.

V případě vyššího počtu závodníků pořadatel z důvodu bezpečnosti rozdělí start do jednotlivých vln. Do startovních koridorů se závodníci řadí dle pokynů pořadatele.

První vlnu tvoří vždy závodníci (20-30 osob) s nejlepšími časy závodu 1. ročníku. Ti obdrží tzv. zelenou kartu, která je opravňuje k zařazení do první startovní vlny závodu. (počet může pořadatel upravit)

Upozornění: při neuposlechnutí pokynů pořadatelů během řazení do startovních koridorů a při startu, může být závodník vyřazen ze závodu bez nároku na vrácení startovného!

HORSKÁ – ELEKTROKOLA (E-KOLA) – DOPLŇKOVÝ ZÁVOD

Z důvodů rovnocenných závodních podmínek v závodech horských elektro-kol je podmíněna účast kol pouze účastí kol sériové výroby definovaných jako „horské elektro-kolo“. Je ZAKÁZÁNO dělat jakékoliv úpravy ke zvýšení výkonu kola (čipování).

První tři závodníci (povinně) a další na vyzvání organizátora v každé věkové kategorii horských elektro-kol jsou povinni bezprostředně po projetí cílem předat svoje kolo v technické zóně k technické kontrole. Bude-li zjištěna jakákoliv úprava ke zvýšení výkonu e-kola, nebo nepředá-li závodník kolo k technické prohlídce, bude závodník diskvalifikován a na jeho místo postoupí další v pořadí.

Poznámka: v případě že závodník odjede závod na jiném typu kola než je vypsána soutěž (např. na gravelu, tracku apod.), nebude hodnocen ve výsledkové listině oficiálně vypsaných soutěží (horská kola, horská - elektrokola), bude mu pouze změřen čas a nebude zahrnut do výsledkové listiny.

NOVĚ: SOUTĚŽ TÝMŮ - ZÁVOD HORSKÝCH KOL (HLAVNÍ ZÁVOD)

Závod „TÝMŮ“ proběhne v rámci závodu jednotlivců (tzn., že závodníci přihlášeni do soutěže týmů, musí být automaticky přihlášeni i v soutěži jednotlivců, protože součty časů a hodnocení závodu týmů bude vycházet z časů v soutěži jednotlivců)

„TÝM“ bude tvořeno čtyřmi členy. A to tak, že vždy jeden člen z každé věkové kategorie:

1 závodník z kat. muži do 50ti let

1 závodnice z kat ženy do 40ti let

1 závodník z kat. muži nad 50 let

1 závodnice z kat. ženy nad 40 let

Tým bude označen jednotným názvem a to v on-line přihlášce každého závodníka, člena týmu ve zvláštní kolonce samostatné přihlášky.

Tým bude zastupovat „kapitán týmu“, který bude zajišťovat kontakt s organizátorem a v rámci samostatné přihlášky do soutěže týmů bude odpovědným za úhradu „startovného soutěže týmů“ (tj 100-Kč /osoba).

Neuhrazením startovného se tým vymaže ze startovní listiny soutěže týmů. Pro výsledek mužstva je rozhodující součet jednotlivých časů všech členů týmu v závodě jednotlivců. Přihláška týmu je závazná a nelze jednotlivé členy týmu jakkoliv měnit.

PREZENTACE (AKREDITACE)

Místo akreditace: Pístovická riviéra pod restaurací U Kolóška (centrum závodů). Zde bude umístěn start a cíl.

Závodník se akredituje osobním průkazem (kde přihlášená osoba MUSÍ odpovídat osobě akreditované). Akreditaci nelze provést v zastoupení.

Akreditace obou závodů probíhá u stanu označeného „AKREDITACE“ dne 12. 9. 2020 v čase od 8:00 hod. do 10:15 hod. Zde závodníci obdrží startovní číslo, čip, stravenky, případně další…

DOPORUČUJEME včasnou akreditaci!!!! Závody budou startovány v přesném čase dle PROPOZIC.

TRAŤ ZÁVODU, START

DÉLKA TRATI CCA 35 KM

BUDE VEDENA NA PŮDORYSU TRATI ROKU 2020 S TÍM, ŽE BUDE MÍRNĚ UPRAVENÁ (VÍCE TERÉNU). ORGANIZÁTOR TRAŤ UPŘESNÍ NA SVÝCH WEBOVSKÝCH STRÁNKÁCH NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA A V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVNA BUDE TRAŤ VYZNAČENA V TERÉNU.

PRO ORIENTACI NOVĚ PŘIHLÁŠENÝCH UVÁDÍME TRASU ZÁVODU R. 2020

START ZÁVODŮ / ČASOVÝ HARMONOGRAM:

závod horských kol startuje v 10:35 hod.

závod horských elektro-kol startuje v 10:55 hod

POZOR!!! startovat se bude PŘESNĚ ve stanovených časech.

ČASOMÍRA, VÝSLEDKY, OBČERSTVENÍ, ZDRAVOTNÍK

Měření časů v kategoriích, které se vyhodnocují, bude provedeno plně automatickým systémem prostřednictvím nevratných elektronických jednorázových čipů, ty budou součástí startovního čísla. Startovní číslo s čipem obdrží závodníci při prezentaci.

Vyhlášení výsledků bude provedeno v místě startu a cíle cca 30 min po skončení závodů (cca 14:00 hod) a to společně všech čtyř kategorií vč. závodu týmů.

ČASOVÝ LIMIT ZÁVODU

je 3 hodiny. Poté bude měření času ukončeno a vyhodnocení umístění nebude provedeno. V 15:00 hod vyráží na trať sběrači, kteří projedou a zhruba uklidí a „odznačí“ trať.

OBČERSTVOVACÍ STANICE

První občerstvení bude umístěno v technické zóně „ před vstupem na riviéru, kde se mohou závodníci občerstvit jak před závodem, tak po závodě.

Druhá občerstvovací stanice bude umístěna na 15 km trati u výjezdu od rybníka Olšovec směr Podomí (v blízkosti penzionu Kůlna) v Jedovnicích. Po skončení závodu bude pro závodníky připraveno teplé jídlo a jeden nápoj (pivo, limo), na které závodníci obdrží stravenky při akreditaci.

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA

bude působit jak v prostoru startu v prostorách startu a cíle (stanoviště zdravotní služby bude vyznačeno červeným křížem), tak i na trati. Výkon zdravotní služby zajišťuje odborný zdravotní tým (SPP VYŠKOV).

TECHNICKÁ PODPORA

v prostoru startu a cíle bude umístěn stan s technickou podporou pro startující, (drobné opravy, rady apod.). Stan bude označen „TECHNICKÁ PODPORA“.

CENY

Soutěž jednotlivců horská kola:

1. místo: zlatá medaile, věcné ceny, žlutý dres vítěze, čestný titul „CYKLOKAPR 2021“

2. místo: stříbrná medaile, věcné ceny

3. místo: bronzová medaile, věcné ceny

Soutěž týmů – horská kola:

1. místo: 4 poukazy na 3denní pobyt (3 noci) v hotelu SKI v Novém městě n. M.

2. místo: 4 poukazy na 2denní pobyt (2 noci) v hotelu SKI v Novém městě n. M.

3. místo: 4 poukazy na 1denní pobyt (1 noc) v hotelu SKI v Novém městě n. M.

První tři týmy obdrží zarámovanou fotografii na stupních vítězů s popisem „Pístovický cyklokapr 2021”

Soutěž jednotlivců horská elektrokola:

1. místo: zlatá medaile, věcné ceny, čestný titul „CYKLOKAPR 2021“

2. místo: stříbrná medaile, věcné ceny

3. místo: bronzová medaile, věcné ceny

DALŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Doporučujeme všem závodníkům lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Každý závodník, jenž je platně přihlášen, obdrží při akreditaci balíček s materiálem pro závod (číslo s čipem, pásky, stravenky, apod..)

Po skončení závodu bude závodníkům vydáno oproti stravence teplé jídlo a jeden nápoj v prostorách restaurace „U Kolóška“ (výdejní doba oběda bude vyznačena).

Organizaci prostoru Pístovické riviéry vč. příjezdu a parkování zajišťuje pořadatel prostřednictvím pořadatelské služby a účastníci jsou povinni se podřídit jejich pokynům.

POZOR: VJEZD NA PÍSTOVICKOU RIVIÉRU BUDE PO DOBU ZÁVODU UZAVŘEN!!!

Měření závodu zajišťuje specializovaný partner, profesionální elektronickou časomírou (Champinchip ČR), po skončení závodu bude na stránkách www.championchip.cz a následně na webových stránkách závodu vyhotovena výsledková listina Výsledková listina bude vytištěna bezprostředně po závodě v prostorách „kanceláře ředitelství závodu„ (místo akreditace).

Upřesnění a bližší informace k vlastnímu závodu a organizaci obdrží startující cca 14 dnů před startem závodu a to na email uvedený v přihlášce.

triko závodu

POKYNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBY STARTOVNÉHO

300,- Kč - ZVÝHODNĚNÉ - 1.4. - 31.5. 2021

400,- Kč - STANDARTNÍ - 1.6. - 31.8. 2021

Organizátor rozhodl o změně splatnosti podaných přihlášek po 1. 6. 2021 a to ve lhůtě 14 dní od podání přihlášky. Po této lhůtě bude přihláška smazána.

500,- Kč - V DEN ZÁVODU - 12.9. 2021

Startovné doporučujeme uhradit ihned po obdržení potvrzujícího emailu zaslaném po přihlášení prostřednictvím on-line přihlášky.

V případě neuhrazení do stanoveného termínu bude přihláška vymazána.

ZPŮSOBY PLATBY STARTOVNÉHO (PŘÍPADNĚ TRIKA ZÁVODU)

A. převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: 3832641349/0800 (variabilní symbol bude uveden v potvrzovacím emailu či formuláři)

B. v den závodu zaplacením v hotovosti při osobním přihlášení v době prezentace.

V případě nekonání závodu z důvodů vyšší moci se startovné nevrací.

V případě neúčasti přihlášeného závodníka se startovné nevrací.

Přenechání přihlášky pro jiného závodníka není dovoleno.

PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA

PŘIHLÁŠENÍM K ZÁVODU SOUČASNĚ ZÁVODNÍK (ÚČASTNÍK) POTVRZUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

Přihlášením do závodu prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu, zvláště pak s bezpečnostními předpisy a vše se zavazuji dodržovat….

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům ani za škody způsobené závodníky třetím osobám.

Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle.

Podáním přihlášky, každý závodník souhlasím se zpracováním osobních údajů".

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Za pořadatele závodu

Cyklistický klub Brno, z. s.

Bc. Vladimír Krejčí