INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ TÝMŮ DO ZÁVODUZávod „TÝMŮ“ proběhne v rámci závodu jednotlivců (tzn., že závodníci přihlášeni do soutěže týmů, musí být automaticky přihlášeni i v soutěži jednotlivců, protože součty časů a hodnocení závodu týmů bude vycházet z časů v soutěži jednotlivců)

„TÝM“ bude tvořeno čtyřmi členy. A to tak, že vždy jeden člen z každé věkové kategorie:

1 závodník z kat. muži do 50ti let

1 závodnice z kat ženy do 40ti let

1 závodník z kat. muži nad 50 let

1 závodnice z kat. ženy nad 40 let

Tým bude označeno jednotným názvem a to v on-line přihlášce každého závodníka, člena týmu ve zvláštní kolonce samostatné přihlášky.

Tým bude zastupovat „kapitán týmu“, který bude zajišťovat kontakt s organizátorem a v rámci samostatné přihlášky do soutěže týmů bude odpovědným za úhradu „startovného soutěže týmů“ (tj 100-Kč /osoba).

Neuhrazením startovného se tým vymaže ze startovní listiny soutěže týmů. Pro výsledek mužstva je rozhodující součet jednotlivých časů všech členů týmu v závodě jednotlivců. Přihláška týmu je závazná a nelze jednotlivé členy týmu jakkoliv měnit.

Variabilní symbol každý závodník obdrží po registraci do závodu jednotlivců, který následně předá kapitánovi svého týmu, který provede registraci týmu.